معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا ء س گرگان

گلستان-کارگاه مهارت افزائی

شناسه خبر : 80107

1398/05/02

تعداد بازدید : 21

گلستان-کارگاه مهارت افزائی
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان کارگاه آموزشی باعنوان آموزش پاراگراف نویسی درجمع طلاب سطح دوپایه یک ودو برگزارگردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان کارگاه آموزشی باعنوان آموزش پاراگراف نویسی درجمع طلاب سطح دوپایه  یک ودو برگزارگردید.

دراین کارگاه آموزشی خانم معصومه درویشی به بیان سرفصل های آموزشی این کارگاه پرداخت که عبارت بود از:

بندچینی (پاراگراف­نویسی)، بند مستقیم، چرخشی، تعلیقی، وحدت موضوعی پاراگراف، ساختمان جمله در زبان فارسی، ساختمان بند و انواع جمله در آن، جمله موضوع و فکر مرکزی، جمله‌های تحدیدی و پشتیبان و نتیجه‌گیری، مقاله‌های پنج پاراگرافی

اخبار مرتبط