لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

شناسه خبر : 80028

1398/05/12

تعداد بازدید : 31

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن
معاون پژوهش مرکز تخصصی زینبیه از برگزاری کارگروه تفسیر خبر داد.

در جلسه کارگروه تفسیر و علوم قرآن که در  روز شنبه مورخ5/5/98 با حضور سه نفر از اعضا شورا در مرکز مدیریت استان لرستان، برگزار گردید، هفت طرح مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

1. موضوع دوم خانم اکرم قنبری تغییر پیدا کرد و  با انجام اصلاحات و تایید یکی از اعضای شورا، تایید می شود. ( موضوع دوم: کلید گشایش برکات مادی و معنوی و موانع آن از منظر آیات و روایات که به عوامل و موانع نزول برکات از منظر قرآن و روایات تغییر پیدا کرد).

2. موضوع اول خانم معصومه صحرائی با انجام اصلاحات و تایید یکی از اعضای شورا، تایید می شود. ( موضوع : بررسی تطبیقی تکفیر سیئات در قرآن و عهدین).

3. موضوع اول خانم خدیجه بشارتی خواه با انجام اصلاحات و تایید یکی از اعضای شورا، تایید می شود. ( موضوع اول: راهکارهای قرآنی و روایی تحقق و گسترش امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی).

4. هردو موضوع خانم فرشته شاهوردی رد شدند. ( موضوع اول: نقش کاشت درختان قرآنی و روایی در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی.  موضوع دوم: نقش درختان مثمر در محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از منظر آموزه های قرآنی و روایی).

5. طرح تفصیلی خانم زهره جهانی چگنی اصلاحات را انجام دهد جناب آقای دکتر ویسکرمی  شروع به نوشتن پایان نامه کند.  ( موضوع: بررسی تطبیقی عوامل و موانع رشد شخصیت از دیدگاه  روان شناسی رشد و قرآن و روایات).

6. طرح تفصیلی خانم منیر دولتشاه اصلاحات را انجام دهد و با تایید جناب آقای دکتر ویسکرمی  شروع به نوشتن پایان نامه کند. موضوع: بررسی تطبیقی مشاوره در کتاب مقدس با قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام.

7. طرح تفصیلی خانم پروانه سادات اولیایی در موضوع به جای کلمه فرشته ملائکه آورده شود و اصلاحات را انجام دهد و با تایید سرکار خانم عیدی شروع به نوشتن پایان نامه کند.

( موضوع: مقایسه ی ماهیت فرشته و جن با استفاده از آیات و روایات).