قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم صفورا سادات سید سجادی اسب فروشانی

شناسه خبر : 79747

1398/04/27

تعداد بازدید : 39

قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم صفورا سادات سید سجادی اسب فروشانی
جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم صفورا سادات سید سجادی اسب فروشانی از طلاب استان تهران، برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم صفورا سادات سید سجادی اسب فروشانی از طلاب استان تهران، با موضو  ع "   تربیت جنسی از دیدگاه قران کریم و مقایسه آن با برخی مفاد سند 2030    "   روز چهارشنبه، مورخه  98/4/26 ساعت 10:30 صبح ، به داوری سرکار خانم طوبی شاکری و راهنمای سرکار خانم اعظم وفایی در مدیریت استان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.