معاون پژوهش موسسه آموز عالی الزهرا ئ س گرگان خبردد:

گلستان- هم اندیشی تشکل های پژوهشی(انجمن، کلام، فقه، تفسیر)

شناسه خبر : 79453

1398/03/08

تعداد بازدید : 52

گلستان- هم اندیشی تشکل های پژوهشی(انجمن، کلام، فقه، تفسیر)
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان هم اندیشی تشکل های پژوهشی(انجمن فقه، کلام، تفسیر) در تاریخ 1/3/98 در این مدرسه برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان هم اندیشی تشکل های پژوهشی(انجمن فقه، کلام، تفسیر) در تاریخ 1/3/98 در این مدرسه برگزار گردید.
 در این هم اندیشی ابتدا معاون پژوهش این مدرسه خانم ضیاء حسینی ضمن تشکر و قدردانی از دبیران انجمن، به ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی آنان در سال گذشته پرداخت.
در ادامه خانم رفیعی نژاد مسئول انجمن ها گفت: برای استمرار فعالیت های پژوهشی باید دبیران انجمن تعامل بیشتری با طلاب داشته باشند و با اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی انجام شده به طلاب و مسئولیت دادن به آنها، در آنان انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت های پژوهشی ایجاد کنند و با قرار دادن امتیازاتی سعی کنند رقابتی سالم در گروههای حوزوی ایجاد نمایند.
بعد از بیانات خانم رفیعی نژاد دبیران انجمن هر کدام به تفکیک به ارائه فعالیت های خود برای فصل تابستان پرداختند.

اخبار مرتبط