معاون پژوهش موسسه آموز عالی الزهرا ئ س گرگان خبردد:

گلستان- کارگاهمهارت افزائی منبع یابی، مسئله یابی و طرحنامه نویسی

شناسه خبر : 79448

1398/04/25

تعداد بازدید : 63

گلستان- کارگاهمهارت افزائی منبع یابی، مسئله یابی و طرحنامه نویسی
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان کارگاه مهارت افزائی منبع یابی، مسئله یابی و طرحنامه نویسی در این مدرسه برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان کارگاه مهارت افزائی منبع یابی، مسئله یابی و طرحنامه نویسی در این مدرسه برگزار گردید. آقای ارشاد طلاب رشته کلام اسلامی را در کارگاه منبع یابی و مسئله یابی با نحوه منبع یابی و شناسائی منابع، واژه یابی (لغت نامه فارسی، فرهنگ لغات دو زبانه) معرفی اصطلاح نامه های تخصصی هر رشته، منبع شناسی(کتاب ها، مقالات و مجلات تخصصی هر رشته و فهرست های عمومی) معرفی کتابخانه های تخصصی و آشنائی با آنها، ارزش گذاری و اعتبار سنجی منابع و مسئله یابی آشنا کرد.

هم چنین ایشان در کارگاه طرحنامه نویسی به تعریف طرحنامه و اهمیت آن، معرفی ارکان و عناصر طرحنامه علمی، بیان مسئله، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه ها، پیشینه، اهمیت و ضرورت، روش  ناظر به جمع آوری داده ها، هدف تحقیق، مواجهه با داده ها، ساختاربندی اجزای تحقیق شامل بخش ها، فصل ها و گفتار ها، اولویت بندی انجام پژوهش، ارائه طرحنامه و ... پرداخت.

اخبار مرتبط