سمنان برگزاری دفاع تحقیق پایانی طلاب مدرسه علمیه فاطمیه دامغان

شناسه خبر : 79090

1398/04/17

تعداد بازدید : 24

جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلاب حوزه فاطمیه دامغان برگزار شد.


معاون پژوهش حوزه فاطمیه دامغان خانم خواجه از برگزاری جلسه دفاع طلاب سطح دو خبرداد .خواجه زاده دراین رابطه گفت :جلسه دفاعیه خانم فاطمه معبادی با عنوان سوگواری از منظر اسلام و خانم سحر محمد نژاد با عنوان هجرت و آثار آن از منظر قرآن و روایات در تاریخ 12/4/98 در واحد پژوهش حوزه فاطمیه دامغان برگزار شد.