جلسه هم‎اندیشی مرکز پژوهشی

یزد جلسه هم‎اندیشی مرکز پژوهشی

شناسه خبر : 79020

1398/04/15

تعداد بازدید : 46

یزد جلسه هم‎اندیشی مرکز پژوهشی
جلسه‎ی کارگروه خانواده به همت معاونت پژوهش در مؤسسه آموزش عالی-حوزوی امام حسین علیه السلام برگزار شد.

جلسهی کارگروه خانواده با حضور دکتر رحیمی نسب، مسؤول نمایندگی آستان قدس رضوی، آقای موتاب و مدیر و معاونین مؤسسه آموزش عالی-حوزوی امام حسین علیه السلام و خادمیاران رضوی که عرصهی پژوهش را برای خدمت خود انتخاب کرده بودند، برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، تشکیل کارگروه خانواده به عنوان یکی از کارگروه‎های مرکز پژوهشی و بروز رسانی محتواهای پژوهشی و ارائهی آن در قالب ابزارهای چند رسانهای، انیمیشن، کلیپ، فیلم کوتاه و... است.

رحیمی نسب  اظهار کرد: ما در مباحث خانواده، محتواهای زیبا و کاملی از اهل بیت علیهم السلام داریم که باید در قالب‏های متنوعی به شکل امروزی آماده شود تا قابل انتشار باشد.

این کارگروه به دو بخش معاونت قبل از ازدواج و بعد از ازدواج تقسیم شد که پژوهشگران عرصه معاونت قبل از ازدواج به مباحث ترویج، تسهیل و تشکیل خانواده و پژوهشگران عرصه معاونت بعد از ازدواج به مباحث تحکیم، تکلیف و تعالی خانواده می پردازند.