برگزاری نشست علمی پژوهشی

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان بررسی اصول و روش های اخلاقی از منظر امام صادق (ع)

شناسه خبر : 78821

1398/04/10

تعداد بازدید : 33

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان بررسی اصول و روش های اخلاقی از منظر امام صادق (ع)
نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

استاد مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان:
داشتن روحیه نیکی به برادران دینی نشان دهنده پویایی و سلامت جامعه است
استاد مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان؛ داشتن حس همیاری و روحیه نیکی به برادران دینی را نشان دهنده پویایی و سلامت جامعه دانست.
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان نشست علمی پژوهشی با عنوان بررسی اصول و روش های اخلاقی از منظر امام صادق (ع) در تاریخ 98/4/5 برگزار گردید. در این نشست «خانم فاطمه احمدی » به بیان رهنمودهای امام صادق خطاب به عبدالله ابن جندب از کتاب تحف العقول پرداخت و بیان داشت: امام صادق علیه السلام در اولین توصیه خود به عبدالله بن جندب هشدار می دهد که مواظب شکارگاه ها و دام های شیــطان باشد، چنانچه در روایت وارد است مراد از ابزار شکار و دام های شیطان؛ ایجاد مانع در نیکی به برادران و غفلت از انجام نمازهای واجب است.
وی بر اهمیت نیکی به برادران دینی تاکید نمود و افزود: در رفتارها و روابط اجتماعی که تشکیل دهنده بخش عظیمی از زندگی انسان هاست، داشتن حس همیاری و روحیه نیکی به برادران دینی نشان دهنده پویایی و سلامت جامعه است.
استاد حوزه نیکی به دیگران را اعم ازکمک مالی، علمی، معنوی و نیز ایجاد آرامش برای دیگران و دعوت آنان به صبر و امیدواری دانست و گفت: اولین فایده و اثر نیکی به دیگران؛ عبادت و بندگی خداست. چنانچه هدف از آفرینش انسان در فرهنگ متعالی قرآن، بندگی و کوشش در مقابل خداوند است که از جلوه های پرارزش این هدف؛ نیکی به دیگران و دیدار آنهاست.
خانم احمدی خاطر نشان کرد: دومین اثر نیکی به دیگران در کلام امام صادق علیه السلام؛ برخورداری از ثواب سعی بین صفا و مروه است.
وی از دیگر فواید نیکی به دیگران را همانندی کار انسان با کشته شدن در راه خدا دانست و اظهار داشت: در اهمیت این عمل حسنه و نیکو همین بس که امام حسین علیه السلام می فرماید: "کسی که در دنیا گره گشایی بکند خداوند در دنیا و آخرت گره از کار او خواهد گشود " .همچنین هم نشینی با حورالعین در آخرت  از دیگر فواید برطرف نمودن گرفتاری دیگران است که امام صادق  علیه السلام در این روایت بدان اشاره فرموده است.
مربی فیض نور این مدرسه با استناد به کلامی از امام صادق علیه السلام " امتی را که نسبت به حقوق برادران نیازمند سستی نمایند مستحق عقاب خداوند دانست" .
خانم احمدی در ادامه شرح روایت امام صادق علیه السلام عنوان کرد: براساس روایت امام صادق علیه السلام غافلین از نماز، خواب رفتگان در خلوت ها و آنان که در زمان ضعف دین؛ خدا و نشانه هایش را تمسخر می کنند هیچ بهره ای در آخرت ندارند، چنانچه در روز قیامت خداوند با آنان سخن نمی گوید و به آنان نگاه نمی کند و برای آنان عذابی دردناک است.
وی در پایان از دیگر توصیه های امام صادق علیه السلام به ابن جندب را کم خواب و کم گویی مطرح نمود وگفت: باتوجه به نیاز طبیعی و لازم انسان به خواب؛ مذمت آن در این سخن حضرت مربوط به پرخوابی و خواب هایی است که انسان را از انجام وظایف دینی و دنیایی باز می دارد.