قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم سمیه محمدی از طلاب استان تهران

شناسه خبر : 78782

1398/04/05

تعداد بازدید : 54

قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم سمیه محمدی از طلاب استان تهران
جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم سمیه محمدی از طلاب استان تهران برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم سمیه محمدی از طلاب استان تهران، با موضوع " نقش جهان بینی توحیدی در تربیت انسان در قرآن کریم " روز سه شنبه، مورخه  98/4/4 ساعت 8:30 ، به داوری سرکار خانم طاهره سادات طباطبایی امین و راهنمای سرکار خانم اعظم وفایی در مدیریت استان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.