لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

شناسه خبر : 78704

1398/04/05

تعداد بازدید : 29

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن
معاون پژوهش مرکز تخصصی زینبیه خرم آباد از برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن در مرکز مدیریت خبر داد.

جلسه کارگروه تفسیر و علوم قران مرکز تخصصی زینبیه در روز شنبه  با حضور همه ی اعضا شورا در مرکز مدیریت استان  برگزار گردید،

در این جلسه دوازده طرح بررسی گردید که 5 طرح تفصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت و 7 موضوع پیشنهادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.برخی از این موضوعات و طرحها جهت اصلاح به طلاب عودت داده شدند.