البرز- موسسه آموزش عالی زینبیه - نشست علمی – پژوهش « بررسی نظریه شورایی بودن ولایت فقیه »

شناسه خبر : 78505

1398/03/29

تعداد بازدید : 44

البرز-  موسسه آموزش عالی زینبیه - نشست علمی – پژوهش « بررسی نظریه شورایی بودن ولایت فقیه »
معاون پژوهش مدرسه علمیه زینبیه از برگزاری نشست علمی – پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی نظریه شورایی بودن ولایت فقیه در مکان مدرسه علمیه زینبیه خبر داد.

به گزارش سرکار خانم حاتمی ، معاون پژوهش موسسه آموزش عالی زینبیه نشست علمی پژوهشی با عنوان  « بررسی نظریه شورایی بودن ولایت فقیه » در مکان مدرسه برگزار گردید .

 دبیر جلسه خانم خدری مقدمتا مباحث و مبادی ولایت فقیه را مطرح کردند و در این زمینه کتاب هایی را  اشاره نمودند و گفتند در جامعه شبهاتی وجود دارد به خصوص در فضای مجازی و اینکه با وضعیت اقتصادی کشور تیرها به سوی ولایت فقیه نشانه رفته است و اشکالاتی که به دیگران وارد است را بر رهبری وارد می کنند پس بر ما لازم است تا شبهات را به طور دقیق بررسی و پاسخ دهیم .

خانم بیگ جانی به عنوان مخالف شبهه ای را وارد کردند و گفتند : در اصل 107 قانون اساسی که در سال 58 تصویب شده اکثریت مردم خواهان رهبری باشند و مجلس خبرگان باید یک فرد شاخص  از مراجع تقلید کسی که صلاحیت علمی ، دانش ، بینش و اگاهی داشته باشد ، را انتخاب کند و یا اینکه شورای 3 یا 5 نفره تشکیل شود ودر سال 68 امام خمینی شورایی بودن را حذف کردند بدون اینکه به رفراندوم گذاشته شود و نظر عموم را نگرفتند . و در ادامه گفتند آیا رهبر شورایی باید باشد یا مشورتی ؟

آقای انصاری در پاسخ شبهه گفتند :

ما دو مطلب داریم

1-  مشورت گرفتن : در آیات و روایت ها پاسخ این شبهه داده شده است و معروف ترین آیه « و امرهم شورا بینهم » و ادبیات عرب کمک می گیریم  « امر» اسم جنس است که اضافه ضمیر شده پس تمامی شئون را در بر می گیرد و در آیه می فرماید پیامبر در شئون سیاسی و اجتماعی با مردم مشورت کن .. ولی گفته نشده است که در امور واجبات مثل نماز و روزه یا زندگی شخصی خود پیامبر با مردم مشورت شود فقط باید در امور اجتماعی و سیاسی از مردم مشورت بگیرد .

در روایت نیز بیان گردیده است « از کسی که مستبد است تبعیت نکن...و امم فرمودند رهبری که به صورت مشورتی باشد خطایش کمتر است » و همچنین در سیره عملی پیامبر اکرم بوده است که مشورت می کردند که امام علی علیه السلام را به سوی یمن فرستادند و فرمودند با مردم یمن مشورت کن ..

2- رهبری را شورایی کردن : از نگاه اهل سنت رهبر شورایی نداریم و فقط در طول تاریخ یک بار شورا تشکیل دادند و آن هم سقیفه بود که ابوبکر را انتخاب کردند . در نگاه اهل سنت سه دلیل داریم که ولی فقیه باید شورایی باشد که البته اشکالاتی هم وجود دارد .. 1- امام معصوم فرمودند در حوادث واقعه به روات حدیث رجوع کنید

 

    2-ولی فقیه معصوم نیستند و باید گروهی باشد تا امکان خطا کمتر باشد

3-رهبری تمام شئون را نمی تواند داشته باشد .

 

اشکالات وارده : در بحث زعامت و رهبری نمی توانیم به این روایت استدلال کنیم و دیگر اینکه روایت دیگری داریم که معصوم علیه السلام می فرماید : اگر در حکومت شرکت وجود داشته باشد در ملک و پادشاهی اضطراب به وجود می آید و اشکال دیگر این که از نظر عقل و منطق در هیچ جای دنیا نداریم که ریاست و حکومت به صورت شورایی باشد حتی در زمان پیامبران هم به صورت شورایی نبوده است .

بنابراین شورایی بودن مبنای شرعی ندارد و فقط اصل مشورت گرفتن شرعی می باشد .

و در ادامه آقای انصاری راه حل نیز بیان کردند : اینکه مجتهد عادل  و باکفایت در دین و سیاست انتخاب شود و مجلس خبرگان نظارت بر رهبری داشته باشد و رهبری موظف است از کارشناسان خبره مشورت بگیرد و در آخر رای اصلی را صادر نماید .

 

اخبار مرتبط