کتاب سال جمهوری اسلامی

تهران فراخوان کتاب 37سال جمهوری اسلامی در98

شناسه خبر : 78455

1398/03/28

تعداد بازدید : 68

تهران اساتید و طلاب در فراخوان 37 سال کتاب سال جمهوری اسلامی شرکت کردند.

اخبار مرتبط