گیلان برگزاری جلسه ژورنال کلاب مدرسه حضرت معصومه رودبار

شناسه خبر : 78428

1398/03/27

تعداد بازدید : 46

گیلان برگزاری جلسه ژورنال کلاب مدرسه حضرت معصومه رودبار
در استان گیلان جلسه ژورنال کلاب به همت معاون پژوهش مدرسه حضرت معصومه رودبار برگزار گردید.

در این جلسه مقاله *ابوطالب برگزیده ای ناشناخته* که توسط جناب آقای حامد فرج پوردر فصلنامه تخصصی* مطالعات قرآن و حدیث سفینه * سال سیزدهم ، شماره 49 ، زمستان 94 ، به چاپ رسیده توسط اعضای هسته پژوهشی آینده پژوهی وسراج در بهار 98 ، بررسی ونقد گردید. این مقاله به جهت مصادف بودن وفات حضرت ابوطالب در فصل بهار وشناخت عظمت ایشان ، توسط معاون پژوهش انتخاب و وچند روز قبل از برگزاری جلسه جهت مطالعه در اختیار اعضا قرار گرفت . واز طریق ایتا نیز برای برخی ارسال گردید. هدف ازبرگزاری ژورنال کلاب فوق ، ارائه مطالب مبتنی بر شواهد، توسعه مهارت ارزیابی نقادانه وافزایش مهارت عملی مقاله نویسی اعضا بود، جلسه نیز توسط معاون پژوهش مدیریت و راهنمایی شد.

اخبار مرتبط