گیلان برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه ها مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان گیلان

شناسه خبر : 78427

1398/03/13

تعداد بازدید : 40

گیلان     برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه ها    مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان گیلان
به همت معاون پژوهش استان گیلان جلسه کارگروه پایان نامه ها در مرکز مدیریت استان برگزار گردید.

جلسه کارگروه  پایان نامه های رشته فقه واصول روز دوشنبه 13/3/98در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان گیلان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور همه اعضای کارگروه برگزار گردید، طرحنامه اجمالی وتفصیلی 9نفر از طلاب سطح سه مرکز تخصصی ریحانه النبی مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت.

اخبار مرتبط