اصفهان/ برگزاری جلسه دفاع سطح دو با موضوع"رابطه حیا و عفاف از دیدگاه قرآن و سنت"

شناسه خبر : 78277

1398/03/22

تعداد بازدید : 48

جلسه دفاع تحقیق پایانی خانم محدثه کریمی طهمورساتی ، با موضوع: "رابطه حیا و عفاف از دیدگاه قرآن و سنت"، به راهنمایی حجه الاسلام حسین علیزاده و داوری حجه الاسلام دکتر رضا رمضانی، در مدرسه علمیه شهر ورزنه برگزار گردید. این تحقیق پس از ارائه گزارش کار خانم کریمی و بیان ایرادات و اشکالات آن توسط آقای رمضانی و دفاع آقای علیزاده از این تحقیق، با نمره عالی مشروط به اصلاحات پذیرفته شد.

خانم کریمی در دفاع از پایان نامه ی خود گفت: عفاف و حیا به عنوان یکی از ارزشهای فرهنگ اسلامی، به شمار می­رود که غفلت و بی توجهی نسبت به آن می­تواند موجبات تهدید سلامت و سعادت جامعه را فراهم ­آورد. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه­ ی ما عدم رعایت عفت و حیاست. تبدیل ارزش­های اسلامی به ضد ارزش و ارزشمند شدن ضد ارزش­ها تحت تاثیر تبلیغات مسموم برخاسته از فرهنگ منحط غرب از یک سو، و بی توجهی افراد به ارزش های دینی در اثر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه از سوی دیگر باعث شده تا حجاب و عفاف در جامعه کم رنگ شود و بی عفتی ها در جامعه رواج یابد که متاسفانه اثرات منفی آن در سطوح شخصی، خانوادگی و اجتماعی به روشنی مشهود است.

متاسفانه بی حیایی به عنوان مظهر مدرنیته و پیشرفت تلقی شده و این امر بین جوانان رواج یافته است از این رو لازم است تا با تبیین مفاهیم واژه هایی چون حیا، عفت، پاکدامنی و رابطه تنگاتنگ آن­ها با امنیت ، آرامش و پیشرفت جامعه، ضرورت حفظ این ارزش­ها در جامعه مورد توجه قرار گیرد و با روشنگری نسبت به آثار بی حیایی و به دنبال آن بی عفتی در پی نهادینه سازی این ارزش­ها در میان افراد جامعه باشیم تا جامعه­ ای مصون از تباهی و ناامنی داشته باشیم.

دو واژه­ ی عفاف و حیا از نظر معنای لغوی و اصطلاحی دارای معانی متفاوتی است، اما به شدت با یگدیگر ارتباط دارند. بدین معنا که حیا ریشه، و عفاف ثمره آن می­باشد. عفاف در آموزه ­های اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و همواره از آن به عنوان قوی­ترین نیروی تعدیل قوای شهوانی یاد می شود. در ضمن مهم­ترین اثری که با رعایت عفاف و حیا متوجه هر فردی می­ شود؛ آرامش جسمی و روحی، و سعادت زندگی شخصی می­ باشد که به مراتب آثار آن متوجه خانواده و اجتماع می ­گردد.