سمنان دوره مهارت آموزی پژوهشگری با عنوان کیات تحقیق وموضوع یابی ویژه طلاب ورودی مهر97 در مدرسه علمیه نجمیه سرخه

شناسه خبر : 78263

1398/03/22

تعداد بازدید : 29

سمنان دوره مهارت آموزی پژوهشگری با عنوان کیات تحقیق وموضوع یابی ویژه طلاب ورودی مهر97 در مدرسه علمیه نجمیه سرخه
دوره مهارت آموزی پژوهشگری با عنوان کیات تحقیق وموضوع یابی ویژه طلاب ورودی مهر97 (پایه اول) در مدرسه نجمیه سرخه برگزار شد .

خانم دولتی معاونت پژوهش مدرسه نجمیه سرخه از برگزاری کارگاه کلیات تحقیق موضوع یابی مربوط به  برنامه مهارت آموزی پژوهشگری خبر داد .

دولتی گفت :دوره مهارت آموزی پژوهشگری با عنوان کیات تحقیق موضوع یابی مختص طلاب ورودی مهر97 (پایه اول) ،ویژه درس علوم قرآن با حضور استاد گرامی خانم یعقوبی برگزار گردید. طلاب ضمن آشنایی با تحقیق و انواع آن، آثار و فواید تحقیق به تعریف موضوع، ویژگی ها و شاخصه‌های یک موضوع مطلوب پرداختند.