سمنان کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزاردر مدرسه علمیه نجمیه سرخه

شناسه خبر : 78262

1398/03/22

تعداد بازدید : 46

سمنان کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزاردر مدرسه علمیه نجمیه سرخه
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار ویژه طلاب پایه دوم در مدرسه علمیه نجمیه سرخه


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه نجمیه سرخه ،خانم دولتی کارگاه آموزش نرم افزار ویژه طلاب پایه دوم برگزار شد. در این کارگاه خانم عامری شیوه جست وجو در لغت نامه ها وبررسی در فرهنگ های مختلف را آموزش دادند. هم چنین به مهارت انتقال و ذخیره اطلاعات با توجه به منابع مختلف نیز پرداخته شد .