سمنان کارگاه پاراگراف نویسی ویژه طلاب ورودی مهر 97 در مدرسه علمیه نجمیه سرخه

شناسه خبر : 78261

1398/03/22

تعداد بازدید : 41

سمنان کارگاه پاراگراف نویسی ویژه طلاب ورودی مهر 97 در مدرسه علمیه نجمیه سرخه
برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی مربوط به برنامه مهارت آموزی پژوهشگری ویژه طلاب پایه اول با حضور استاد درس تاریخ اسلام در مدرسه نجمیه سرخه

خانم دولتی معاونت پژوهش مدرسه علمیه نجمیه سرخه از برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی ویژه طلاب ورودی 97 خبر داد .به گزارش ایشان در نیمه دوم سال تحصیلی97-98 کارگاه پاراگراف نویسی ویژه طلاب پایه اول با حضور استاد درس تاریخ اسلام سرکار خانم عربی، تشکیل شده است که عناوین مطرح شده در این کارگاه عبارتند از: در بخش تئوری مباحثی چون تعریف پاراگراف، ساختار پاراگراف و انواع آن، ویژگی های نگارش علمی، اجزای تشکیل دهنده ی جمله ی موضوعی، مشخص کردن موضوع، انواع جملات و جملات پشتیبان اصلی و فرعی و ساختار نوشته مطرح گردیده است.
در بخش عملی از طلاب خواسته شد که موارد آموزش دیده را به صورت عملی در قالب نگارش چندین پاراگراف پیاده سازی نمایند و از جملات پشتیبان اصلی و فرعی استفاده نمایند.