سمنان برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی در مدرسه علمیه نجمیه سرخه

شناسه خبر : 78260

1398/03/22

تعداد بازدید : 36

سمنان برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی در مدرسه علمیه نجمیه سرخه
کارگاه پاراگراف نویسی مربوط به برنامه مهارت آموزی پژوهشگری «ویژه طلاب ورودی مهر96 »در مدرسه علمیه نجمیه سرخه برگزار شد .

 خانم دواتی ،معاونت پژوهش مدرسه علمیه سرخه از برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی مربوط به برنامه مهارت آموزی پژوهشگری خبر داد .
دولتی گفت :در نیمه دوم سال تحصیلی97-98 کارگاه پاراگراف نویسی «ویژه طلاب پایه دوم »با حضور استاد درس اخلاق سرکار خانم شجاعیان، تشکیل شده است که عناوین مطرح شده در این کارگاه عبارتند از: در بخش تئوری مباحثی چون تعریف پاراگراف، ساختار پاراگراف و انواع آن، ویژگی های نگارش علمی، اجزای تشکیل دهنده ی جمله ی موضوعی، مشخص کردن موضوع، انواع جملات و جملات پشتیبان اصلی و فرعی و ساختار نوشته مطرح گردیده است.
در بخش عملی از طلاب خواسته شد که موارد آموزش دیده را به صورت عملی در قالب نگارش چندین پاراگراف پیاده سازی نمایند و از جملات پشتیبان اصلی و فرعی استفاده نمایند.