اصفهان/ برگزاری نشست علمی پژوهشی

شناسه خبر : 78197

1398/03/20

تعداد بازدید : 34

اصفهان/ برگزاری نشست علمی پژوهشی
در این نشست که با حضور حدود 30 نفر از طلاب سطح 3 و 4 برگزار شد، دکتر احمدی فراز عضو هیت علمی دانشگاه اصفهان و مدرس حوزه و دانشگاه، به موضوع "آشنایی با روش کاربرد سازی آموزه های دینی در سلامت روانی و اخلاقی جامعه" پرداخت.

ایشان هدف از این نشست را انتخاب موضوع هدف برای طلاب رشته اخلاق بیان کردند و به چگونه نگارش در آوردن پایان نامه ها به روش علمی و کاربردی پرداخته تا این روش ها بتواند نیاز و جوابگوی جامعه باشد.

استاد احمدی فراز،  ابتدا به چگونگی تدوین دو کتاب خود "چرا من؟ چه کنیم" اشاره کرده و سپس در مباحث اخلاقی به روش دعا کردن، و اینکه دعا چگونه می تواند در تصحیح روابط انسانی موثر باشد اشاره کردند. سپس این سوال مطرح شد که آیا می توان بر اساس آموزه های دینی الگویی روش مند ساخت؟؟ بعد از ذکر این سوال به روش تهیه شهید صدر در نظریه سازی پرداختند؟ شهید در مراحل کار خود به واقع گرایی، فهم اجتماعی، نص و استنطاق تمسک جسته است. بنابراین یک روش کاربردی و نظام مند می تواند تاحد زیادی به عنوان یک روش تبلیغی موثر باشد.

ایشان در ادامه ی این نشست گفتند: مقصود از موضوعات کاربردی در پایان نامه ها این است که یک اثر تحقیقی:  نیاز محور- فرایند محور- مبتنی بر مبانی دینی- همراه با روش علمی- و  ارائه الگو باشد.

در انتهای این نشست، ایشان 3پیشنهاد برای طلاب داشتند:

1-    موضوع پایان نامه، هدف مند و بر اساس نیازهای جامعه باشد.

2-    انتخاب موضوع مناسب با هدف باشد

3-     پیگیری هدف در انجام پژوهش فراموش نشود.