کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی تفسیر حضرت ولی عصر(عج) -برگزاری کارگاه آموزشی

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی تفسیر حضرت ولی عصر(عج) -برگزاری کارگاه آموزشی

شناسه خبر : 78137

1398/03/19

تعداد بازدید : 26

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی تفسیر حضرت ولی عصر(عج) -برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزش سامانه ایرانداک باحضور معاون پژوهش مرکز تخصصی حضرت ولی عصر(عج) و طلاب پایان نامه نویس برگزارشد.

معاون پژوهش این مرکز درابتدا با اشاره به اینکه در نگارش پایان نامه یکـی از مهمتـرین مسـائل، جدیـد بـودن موضـوع پایـان نامـه اسـت، اظهار داشت: سایت پژوهشگاه علـوم و فنـاوري اطلاعـات ایـران، کـه در میـان پژوهشـگران بـه سـایت ایـران داك مشـهور اسـت، راه انـدازي شـده اسـت تـا راهنمـاي محققـان ، دانشـجویان وطلاب در انتخاب موضوع باشد.

وی افزود: ازآنجا که ضروری است طلاب قبل ازبارگزاری طرح اجمال وتفصیل، گواهی واستعلام ایرانداک را درسامانه پایان نامه بارگزاری کنند، بنابراین لازم است کلیــه طلاب نحـوه ي کـار بـا ایـن سـایت را یادگرفته وبـا مراجعـه بـه ایـن سـایت از جدید بودن موضوع خـود مطمـئن شـوند.

وی درادامه نحوه کارکردن با سایت را به طلاب آموزش داد و فایل راهنمای سامانه را دراختیارایشان قرار داد.