لرستان برگزاری نشست گام دوم انقلاب در مدرسه ریحانه الرسول نورآباد

برگزاری نشست گام دوم انقلاب در مدرسه ریحانه الرسول نورآباد

شناسه خبر : 78080

1398/03/18

تعداد بازدید : 15

معاون پژوهش مدرسه ریحانه الرسول نورآباد از نشست گام دوم انقلاب در این مدرسه خبر داد.

نشست علمی پژوهشی تبیین بیانیه گام دوم با حضور حجت السلام والمسلمین جناب آقای مهدیانفر استاد حوزه برادران برگزار شد ایشان در این نشست به بررسی عوامل موثر بر استمرار انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم پرداختند.که به شرح ذیل می باشد.

- ایشان با توجه به بیانیه گام دوم ؛ طلاب را به علم وپژوهش طبق گفته رهبری فرا خوانده وپژوهش  در موضوعات  مورد نیاز جامعه وپاسخ به شبهات مطرح شده در عصر کنونی  را از جمله وظایف طلاب دانستند.

- یکی از بندهای گام دوم انقلاب ، امید است .رهبر معظم انقلاب اسلامی  به جوانان امید دارند وجوان گرایی را یک باورکه جز ذات انسان است می دانند ایشان بر عهد گرفتن مسولیته های مختلف را بواسطه جوانان انقلابی را از جمله عوامل موثر بر استمرار انقلاب دانستندچرا که ایشان معتقدند که جوان به ملکوت دست پیدا می کنند وملکوتی می شوند.

- اهتمام داشتن به مسائل فرهنگی از جمله عامل دیگری است که در استمرار انقلاب نقش دارد وطبق گفته مقام معظم غفلت از این امر موجب سست شدن جوانان ،بی ارزش جلوه دادن ارزشهای اسلامی و... می باشد.

 

-         تحکیم باورهای وارزشهای اسلامی ؛ تحکیم بخشیدن به باورها وارزشهای اسلامی در عصر اقتصادی کنونی که از جوانب مختلف (داخلی وخارجی) فشار وارد می کنند از جمله امورتاثیر گذار بر استمرار انقلاب می باشد.

-         ایشان هم چنین در پایان به اهمیت وجایگاه طلاب در عصر حاضر با توجه به بیانیه گام دوم را متذکر شده ونیز به پرسشهای طلاب در خصوص بیانیه نیز پاسخ دادند.