لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن

شناسه خبر : 78078

1398/03/18

تعداد بازدید : 13

لرستان برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن
معاون پژوهش مرکز تخصصی زینبیه از برگزاری کارگروه تفسیر و علوم قرآن خبر داد.

کارگروه تفسیر و علوم قرآن مرکز تخصصی زینبیه  در روز دوشنبه مورخ 1398/3/9  با حضور اساتید محترم دکتر ویسکرمی و سرکار خانم عیدی و دکتر بچاری که ایشان  از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کردند بررسی شد، در این جلسه 6 موضوع پیشنهادی بررسی گردید و 6 طرح تفصیلی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.