نشست علمی

مرکزی نشست علمی در ویژه برنامه بزرگداشت ۱۵ خرداد "حماسه خمینۍ"

شناسه خبر : 78044

1398/03/13

تعداد بازدید : 27

مرکزی نشست علمی در ویژه برنامه بزرگداشت ۱۵ خرداد
نشست علمی در ویژه برنامه بزرگداشت ۱۵ خرداد "حماسه خمینۍ" با حضور طلاب مدرسه علمیه هاجر خمین و دکتروحسین خسروی

نشست علمی در ویژه برنامه بزرگداشت ۱۵ خرداد "حماسه خمینۍ" با حضور طلاب مدرسه علمیه هاجر خمین و دکتروحسین خسروی