نمایشگاه آثار امام خمینی (ره)

مرکزی نمایشگاه آثار حضرت امام مدرسه علمیه فاطمیه محلات

شناسه خبر : 78042

1398/03/18

تعداد بازدید : 53

نمایشگاه آثار حضرت امام شامل آثار قلمی ایشان ومجموعه سخنرانیها ونامه های ایشان در صحیفه نورومقالاتی از طلاب در مورد حضرت روح الله مدرسه علمیه فاطمیه محلات

نمایشگاه آثار حضرت امام شامل آثار قلمی ایشان ومجموعه سخنرانیها ونامه های ایشان در صحیفه نورومقالاتی از طلاب در مورد حضرت روح الله
مدرسه علمیه فاطمیه محلات