اردوی پژوهشی

مرکزی برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه علمیه خواهران امام خمینی (ره)

شناسه خبر : 78040

1398/03/12

تعداد بازدید : 23

مرکزی برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه علمیه خواهران امام خمینی (ره)
اردوی پژوهشی قم-جمکران مدرسه علمیه خواهران امام خمینی(ره) آشتیان خرداد ۹۸

اردوی پژوهشی قم-جمکران مدرسه علمیه خواهران امام خمینی(ره) آشتیان خرداد ۹۸