موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران گزارش داد.

قم جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3و2

شناسه خبر : 77969

1398/03/13

تعداد بازدید : 139

قم جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3و2
برگزاری حدود صد جلسه دفاعیه در مقطع سطح 2 و 3 موسسه معصومیه در سال 97

برگزاری حدود صد جلسه دفاعیه در مقطع سطح 2  و 3 موسسه معصومیه  سال 97

 

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، در سال 97 حدود صد جلسه دفاعیه در مقطع سطح 2 و سطح 3 برگزار شد.

خانم انصاری کارشناس پژوهش موسسه معصومیه اظهار داشت: از میان 47 جلسه دفاعیه برگزار شده در مقطع سطح 3 ، 16 طلبه در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 13 طلبه در رشته فقه و اصول، 7 طلبه در رشته کلام اسلامی، 3 طلبه در رشته فلسفه اسلامی، 6 طلبه در رشته تاریخ اسلام، 1 طلبه در رشته مطالعات اسلامی و 1 طلبه در رشته اخلاق و تربیت اسلامی از پایان نامه خود دفاع نموده اند.

پایان نامه های  40 طلبه حائز کسب امتیاز عالی شدند و از میان این پایان نامه ها، پایان نامه خانم زهرا یوسفی با عنوان « بررسی تطبیقی قلمرو، ویژگی ها و منابع علم امام از دیدیگاه شیخ مفید و علامه جوادی آملی» موفق به کسب نمره 20 شد. 

همچنین 38 طلبه در مقطع سطح 2 از تحقیق پایانی خود دفاع کردند. تحقیقات پایانی 29 طلبه، امتیاز عالی را کسب نموده و از میان این تحقیقات، تحقیق پایانی خانم نعیمه سادات حسینی رهقی با عنوان «عوامل حبط عمل از دیدگاه آیات و روایات» موفق به کسب نمره 20 شد.

 

اخبار مرتبط