مسابقه علمی پژوهشی

مرکزی برگزاری مسابقه علمی- پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها اراک

شناسه خبر : 77948

1398/03/13

تعداد بازدید : 25

مرکزی برگزاری مسابقه علمی- پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها اراک
مرکزی برگزاری مسابقه علمی- پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها اراک

 

موضوع : ثبت لذتهای پژوهشی  دوران تحصیل و تدریس

مهلت ارسال  : 23/12/97

به برگزیدگان  مسابقه به قید قرعه جوایز ارزنده ای تقدیم خواهد شد.

 واحد پژوهش مدرسه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) اراک