گیلان برگزاری کارگاه مقاله نویسی مدرسه صدیقه الکبری تالش

شناسه خبر : 77905

1398/03/12

تعداد بازدید : 35

گیلان برگزاری کارگاه مقاله نویسی مدرسه صدیقه الکبری تالش
در استان گیلان کارگاه مقاله نویسی به همت معاون پژوهش مدرسه صدیقه الکبری تالش برگزار شد.

اخبار مرتبط