کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری سیر مطالعاتی

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری سیر مطالعاتی

شناسه خبر : 77895

1398/03/12

تعداد بازدید : 77

سیر مطالعاتی مهدویت باعنوان وظایف منتظران ظهور در عصر غیبت در مدرسهد علمیه امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار شد.

 

این سیردر قالب دو گروه  از اسفند ماه  شروع و در خرداد ماه به پایان رسید و نتیجه سیر به صورت طرح و مقاله  ارائه گردید. و لازم به

 ذکر است برخی از منابع مطالعه شده این سیر به شرح ذیل می باشد:

1-گفتمان مهدویت نوشته لطف الله صافی 2- موعود نامه نوشته مجتبی تونه ای

3- در انتظار مهدی موعود (عج) نوشته عبد الهادی فضلی 4-راه مهدی (عج) نوشته رضا صدر

5_سیمای آفتاب نوشته جوادی آملی 6- راه وصال نوشته حسین مطلق

7-آشتی با امام زمان نوشته محمد شجاعی 8- ره توشه مهدی یاوران نوشته مرتضی نائینی

9-و...