کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه مهارتی

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه مهارتی

شناسه خبر : 77889

1398/03/12

تعداد بازدید : 16

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری کارگاه مهارتی
کارگاه مهارت نقد و ارزیابی مقاله در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) خواهران کرمانشاه برگزار شد.

فرشته اسدی مدرس حوزه بیان کرد : مباحث نظری پیش نیاز نقد و ارزیابی است ودر این زمینه  به طور اجمال نکاتی را اشاره کردند از جمله این که مقالات انواع مختلفی داردمانند: علمی پژوهشی ، علمی ترویجی وعلمی تخصصی و... سپس افزود یک مقاله خوب زمانی به ثمر می رسد که موضوع آن مناسب باشد و همچنین جهت انتخاب یک موضوع مناسب 3 پیش نیاز لازم است: 1- مطالعه در حیطه تخصصی 2-مطالعه و کنجکاوی در حیطه های مرتبط 3-مشورت با افرادی که تخصص ومهارت دارند .و افزودند مطالعه ای هدفمند است که شناسایی منابع پژوهشی ، روش درست خواندن منابع پژوهشی و روش صحیح یاداشت برداری در آن رعایت گردد.

اسدی بیان کرد، نقد مقاله اعم از نقد مثبت و منفی است واولویت نقد به  ذکرامتیازات مقاله است .و سپس در رابطه با اجزای مقاله افزود : عنوان مقاله باید جزئی باشد وتعداد کلمات آن براساس شیوه نامه های مختلف متفاوت است اما به این نکته اشاره نمود که اگر تعداد کلمات به شفافیت و واضح شدن عنوان کمک کند مانعی نیست.

 وی در ادامه افزود در چکیده باید معرفی اجمالی از موضوع ، اهداف اعم از کلی و جزئی، روش تحقیق و همچنین یافته ها ذکر گردد. و به این نکته اشاره کرد که پژوهشگران  نباید یافته های تحقیق را با نتیجه یکسان تلقی کنند . چرا که یافته ها آن مطلبی است که خود محققین به آن می رسنداما نتیجه باید بر آمده از درون تحقیق باشد یعنی در واقع  اثبات یا نقض فرضیه است .  

کارشناس کارگاه در پایان نیز نقاط قوت و ضعف مقدمه و نتیجه را به طور عملی به طلاب آموزش دادند.

لازم به ذکر است این کارگاه مهارت نقد طی دو جلسه برگزارگردید.