موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران دریافت کرد.

قم، اهداء لوح سپاس و تندیس در نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی

شناسه خبر : 77697

1398/03/09

تعداد بازدید : 127

قم، اهداء لوح سپاس و تندیس  در نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی
قم، اهداء لوح سپاس و تندیس نکوداشت نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی

 

اهداء لوح سپاس و تندیس نکوداشت نخستین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران به جهتارائه منتخب ۴۰۰ پایان نامه با موضوعات قرآنی، مورخ 4 خرداد 1398 در سالن همایش غدیر.

اخبار مرتبط