بوشهر- برگزاری کلاس مقاله نویسی

شناسه خبر : 77664

1398/03/08

تعداد بازدید : 37

بوشهر- برگزاری کلاس مقاله نویسی
کلاس مقاله نویسی ویژه طلاب سطح 2،پایه سوم توسط سرکار خانم شیرین شهامتی فرد ،معاونت پژوهشی مدرسه فاطمه الزهرا کنگان

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا علیها السلام کنگان ،کلاس مقاله نویسی ویژه طلاب سطح 2،پایه سوم در روز شنبه از ساعت 9:30 تا10:20 صبح توسط سرکار خانم شیرین شهامتی فرد ،معاونت پژوهشی کنگان در این جلسه ،با استفاده از لب تاب تدریس خود را در کلاس برگزار کردنند .

در ابتدا به تقسیمات تحقیق و مقاله،

موضوع محور،متن محور،ترکیبی،،،،

انواع مقاله،ساده و تطبیقی

......

تک رشته ای و میان رشته ای

.....

ادبی و مطبوعاتی و علمی در تابلو اشاره نمودند .و در ادامه به ویژگی مقاله علمی

روشی و ساختاری،،دانشی و بافتاری،شکلی و ظاهری آن تاکید نمودند و در

روشی و ساختاری..از نظر مهندسی باید نقشه درستی داشته باشیم ،زیبا نویسی ودرست نویسی که روش تحقیق و نگارشی درست باید داشته باشیم و نکته قابل اهمیت در دانشی و بافتاری،استوار و متقن همراه با ادله و با شکلی و ظاهری ،حجم آن مطابق فراخوان مورد نظر باشد

در پایان مباحث به

ساختار مقاله علمی

٭شناسنامه،که شامل عنوان مقاله،نام نویسنده،رتبه علمی،آدرس پست الکترونیکی

٭چکیده

٭واژگان کلیدی

٭مقدمه

٭ادبیات مفاهیم تحقیق

٭متن تحقیق،بحث ها ویافته ها

٭نتیجه گیری

٭ فهرست منابع

مبحث این جلسه را پایان رسانید .