کهگیلویه و بویراحمد- برگزاری کارگاه چگونگی پیدا کردن متن مرتبط با عنوان مقاله در کتاب های مرتبط، در مدرسه علمیّه فاطمیّه سلام الله علیها یاسوج.

شناسه خبر : 77637

1398/02/15

تعداد بازدید : 19

کهگیلویه و بویراحمد- برگزاری کارگاه چگونگی پیدا کردن متن مرتبط با عنوان مقاله در کتاب های مرتبط، در مدرسه علمیّه فاطمیّه سلام الله علیها یاسوج.
به گزارش پایگاه اختصاصی پژوهش استان کهگیلویه و بویراحمد مدرسه علمیّه فاطمیّه سلام الله علیها یاسوج در راستای افزایش توانمندی پژوهشی طلاب پایه اول کارگاه چگونگی پیدا کردن متن مرتبط با عنوان مقاله در کتاب های مرتبط، را برگزار کرد.
به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیّه فاطمیّه سلام الله علیها یاسوج: روز یک شنبه 15/2/98 جلسه ششم کلاس کلیات تحقیق پایه اول که به چگونگی پیدا کردن متن مرتبط با عنوان مقاله در کتاب های مرتبط با عنوان تحقیق، اختصاص داشت، برگزار شد. در این جلسه که در کتابخانه مدرسه علمیه فاطمیه برگزار شد خانم عظام نژاد طلاب پایه اول را با چگونگی پیدا کردن کتاب مرتبط با عنوان مقاله و همچنین چگونگی پیدا کردن متن مرتبط با عنوان مقاله در کتاب های مرتبط، به صورت عملی و کارگاهی آشنا کرد.