کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری سیر مطالعاتی

کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری سیر مطالعاتی

شناسه خبر : 77603

1398/03/07

تعداد بازدید : 69

کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری سیر مطالعاتی
سیر مطالعاتی با عنوان "توجه به نیازهای معنوی و روانی زنان" در مدرسه علمیه فاطمه الزهراء(س) آغاز شد.

این سیر مطالعاتی به راهنمایی خانم حقیقی در مدرسه علمیه فاطمه الزهراء(س)  آغاز شد. ایشان توضیحاتی را در مورد نیازهای معنوی و روانی زن بیان کردند و رابطه ای تنگاتنگ بین این دو مقوله مطرح و طلبه ها را به انجام تحقیقاتی در این زمینه توصیه کردند.  

 وی حدود 10منبع مکتوب و  یک نرم افزار با عنوان بانوی ایرانی را در اختیار طلاب قرار دادند. کتابهای روان شناسی، دین ومعنویت، زن در قرآن، زن در آیینه جلال و جمال به طلبه ها معرفی شد.  هر طلبه محدوده ای از کتابها را مطالعه کردند و نظرات خود را در قالب گزارش ارائه نمودند.