برگزاری کرسی آزاد اندیشی مدرسه فاطمیه س شهرستان سرابله

ایلام-بر گزاری کرسی آزاد اندیشی در مدرسه علمیه فاطمیه س شهرستان سرابله

شناسه خبر : 77516

1398/03/05

تعداد بازدید : 90

ایلام-بر گزاری کرسی آزاد اندیشی در مدرسه علمیه فاطمیه س شهرستان سرابله
کرسی آزاد اندیشی با موضوع فرزندآوری در مدرسه علمیه فاطمیه س شهر سرابله برگزار گردید.

سرور عباسی مدیر مدرسه فاطمیه( س) سرابله، هدف برگزاری این کرسی را توجیه فززندآوری در قشر جوان مخصوصا طلاب عنوان کرد و گفت: این کرسی با حضور کلیه طلاب، بین موافقین با ارئه¬ی فریده گلمحدی طلبه پایه پنجم و مخالفین با ارائه¬ی فاطمه حورا احمدیان معاون پژوهش مدرسه، تحت داوری سرور عباسی برگزار گردید. وی ادله گروه موافق را بیان نمود و گفت: نظر قرآ‌ن‌ کریم به‌عنوان منشأ و اساس دین اسلام ‌ نسبت به فرزند‌آوری و تکثیر اولاد مثبت است. عباسی وضع معیشتی جامعه امروز را دلیل اصلی گروه مخاف برشمرد و اظهار کرد؟ مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و معیشتی به عنوان یک مانع بر سر راه والدین جهت اقدام به فرزندآوری است که نتیجه¬ی آن منجر به کاهش رشد جمعیت و تبعات بعدی ان است. مدیر مدرسه فاطمیه( س) سرابله در پایان نتیجه را اینگونه بیان داشت و گفت: اصل فرزندآوری با توجه به آموزه¬های دینی نفی نشده و خانواده¬ها با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی، ضمن برنامه¬ریزی صحیح می-توانند درباره تعداد فرزندان تصمیم¬گیری درست داشته باشند.

اخبار مرتبط