کارگاه وبلاگ نویسی

مرکزی برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی حوزه علمیه کوثر زرندیه

شناسه خبر : 77337

1398/03/01

تعداد بازدید : 23

مرکزی برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی حوزه علمیه کوثر زرندیه
برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی حوزه علمیه کوثر زرندیه

برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی
حوزه علمیه کوثر زرندیه
نیمسال دوم سال تحصیلی 97_98