کارگاه آموزشی

مرکزی برگزاری کارگاه آموزشــی "شیوه تدوین مقالات پـایـــانــــی" در مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) سنجان

شناسه خبر : 77259

1398/02/31

تعداد بازدید : 19

مرکزی برگزاری کارگاه آموزشــی
برگزاری کارگاه آموزشــی "شیوه تدوین مقالات پـایـــانــــی" در مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) سنجان

برگزاری کارگاه آموزشــی "شیوه تدوین مقالات پـایـــانــــی" در مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) سنجان