کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- تعامل با حوزه های استان

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- تعامل با حوزه های استان

شناسه خبر : 77159

1398/02/29

تعداد بازدید : 24

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- تعامل با حوزه های استان
تعدادی از طلاب و فرهیختگان پژوهشی، معاونین پژوهشی وفرهنگی مدرسه نرجسیه شهرستان سنقر درهمایشی باعنوان نقش ارزش ها و باورهای دینی در اصلاح فرد و جامعه شهرستان صحنه شرکت نمودند.

هدف از شرکت در این همایش، آشنایی با پژوهشگران و موضوعات مقالات برگزیده بودو در این راستا طلاب مدرسه در رابطه با بیان نقاط مثبت ومنفی موضوعات مطرح شده به بحث و گفتگو پرداختند.  
درپایان این همایش، اردوی سراب تفریحی واقع درشهرستان صحنه برای تمامی طلاب شرکت کننده به جهت تشویق پژوهشگران وایجادنشاط برای آنان ،برگزارشد.

تعداد 3نفرازطلاب به همراه معاون پژوهش اين مدرسه درهمايش بانو امين كه توسط مدارس علميه شهر كرمانشاه درمحل كانون پرورش فكري برگزار شد، شركت نمودند.