کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاری ژورنال کلاب

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاری ژورنال کلاب

شناسه خبر : 77157

1398/02/29

تعداد بازدید : 18

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاری ژورنال کلاب
کارگاه مهارت برگزاری ژورنال کلاب در مدرسه علمیه نرجسیه شهرستان سنقر برگزار شد.

 خانم پاشایی درابتدای این جلسه با بیان اهمیت برگزاری ژورنال کلاب در حوزه های علمیه به جهت ارتقاء سطح علمی پژوهشی طلاب ، درراستای تبیین برنامه ژورنال کلاب، این امر رایک برنامه آموزشی عنوان کردکه در آن به ارزیابی انتقادی( نقد مقالات علمی) پرداخته می شود.               
وی با بیان این که تمامی نقدها باید منصفانه و به دور از هر غرض انجام گیرد تا در آن ارتقای شخص پژوهشگر وجود داشته باشد گفت: بررسی امور مربوط به متن، یکی از گامهای ارزیابی و نقد است و در پژوهش باید تمامی واحدهای بنیادی پژوهشی به دقت مطالعه و مورد نقد قرار گیرد و چنان چه غیر از این باشد ارزیاب رسالت خودرا درست انجام نخواهد داد،همچنین
طلبه در جلسه ی ژورنال می تواند تمامی جزئیات مدل مطالعاتی را بیان نماید لذا توانِ وي، در نحوه صحيح خواندن مقاله وهمچنین ارزیابی مقالات افزايش یافته ومنجر به افزايش قدرت بیان واستدلال ايشان خواهد شد.

درنهایت هدف ازبرگزاری کارگاه مهارت ژورنال کلاب را آشنایی طلاب با سبک ارزیابی و چگونگی استدلال و ارائه شواهد وشناخت نقاط قوت یک اثر موفق و ارائه مقالات بدون اشکال عنوان کرد.

 

.

.