کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- برگزاری کارگاه مقاله نویسی

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- برگزاری کارگاه مقاله نویسی

شناسه خبر : 77153

1398/02/29

تعداد بازدید : 25

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر-  برگزاری کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه نرجسیه سنقر برگزار شد.

 

کارگاه مقاله نویسی ویژه نگارش مقالات پایانی برای طلاب ورودی 92 باهدف آشنایی این طلاب با شیوه نگارش درمدرسه علمیه نرجسیه برگزارشد. این کارگاه باحضور10نفر از طلاب، با محتوای ساختار مقاله علمی وانواع آن، ملاک های محتوایی مقاله های پایانی، چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش تحقیق، بدنه اصلی مقاله، نتیجه گیری، سبک های ارجاع دهی، ارجاعات درمتن و.. به مدت 2 ساعت برگزارشد.