معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب س

یزد-کرسی آزاد اندیشی با عنوان عفاف و حجاب طلبگی درمدرسه علمیه حضرت زینب س یزد برگزار شد.

شناسه خبر : 77147

1398/02/29

تعداد بازدید : 14

یزد-کرسی آزاد اندیشی با عنوان عفاف و حجاب طلبگی درمدرسه علمیه حضرت زینب س یزد برگزار شد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها، از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع عفاف و حجاب طلبگی به صورت مناظره و پرسش و پاسخ با حضور خانم قیاسی رئیس هیئت امنای این مدرسه و حلیمه غالبی، نماینده طلاب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها، خانم رئیسی با اعلام  برگزاری کرسی آزاد اندیشی عفاف و حجاب طلبگی به صورت پرسش و پاسخ به همراه اجرای نمایش در زمینه عفاف و حجاب طلاب،هدف از این کرسی را یادآوری میزان و نحوه پوشش با توجه به شأن و شرع و ارتقاء کیفیت حجاب طلاب خصوصا طلاب جدید الورود دانست.

خانم قیاسی ،ابتدا در رابطه با چگونگی رعایت حجاب و عفاف یک زن در مقابل نگاه نا محرم توضیح داد و در پاسخ به این سوال که مقدار پوشش صورت یک طلبه خانم در برابر  نامحرم چگونه باید باشد گفت: طبق احکام،  مقدمه واجب ، واجب است برای مثال در احکام وضو،  مقداری بیشتر از حد معین شده را باید شست برای پوشش صورت نیز باید این حکم  در نظر گرفت یعنی از حد واجبی که در شرع معین شده است برای احتیاط، کمی بیشتر باید پوشاند.

خانم قیاسی در پاسخ به سوال نماینده طلاب درباره مسئله رنگ هارا در پوشش طلاب اظهار داشت: هر فردی که وارد حوزه می شود به تمام قوانین آن نیز آشنا می شود و می داند پوشش مد نظر مدرسه علمیه چه نوع پوششی است و تمام این دروس را می خوانند تا خود تبیین گر شوند و اسلام برای پوشش خانم ها رنگ خاصی را مشخص ننموده است و این مسئله به عرف متدینین جامعه برمی گردد.

وی در ادامه بهترین نوع پوشش را،پوششی دانست که به هیچ عنوان جلب توجه نا محرم نکند و این چیزی است که خود فرد باید تشخیص دهد.

منصوره قیاسی با بیان یک مثال در این رابطه گفت: خیلی از پوشش ها بستگی به نوع تربیت خانوادگی دارد اما طلاب باید برای رعایت شان طلبگی از مقدار واجب نسبت به افراد عادی جامعه،بیشتر رعایت کنند چرا که ایشان برای افراد جامعه الگو می باشند.

خانم قیاسی، در ارتباط با این که چرا فرزندان یک خانواده  ضمن تربیت واحد، پوشش هایشان مختلف و باهم متفاوت است، گفت:تربیت فرزندان به دست یک نفر بوده است و شخصی که در این خانواده عنوان طلبه را باخود دارد باید الگوی بقیه افراد خانواده اش باشد، هم چنین این فرد باید برای محافظت از خود و مراقبت از اسلام زحمت بیشتری را متحمل شود.

وی با اشاره به تغییر زمانه و جو جامعه و تاثیر پذیری فرزندان از محیط خارج از خانه افزود: طلاب باید به عنوان قشر متدین جامعه، تمام تلاش خود را برای تربیت بهتر فرزندان انجام دهند.

غالبی با سوال دیگری ادامه داد: برخی ادعا دارند اگر پوشش کاملا مشکی داشته باشند در میان نوع پوشش در خانواده و فامیلی که پوشش رنگی دارند موردجلب توجه دیگران واقع می شوند؛آیا این مسئله درست است؟

خانم قیاسی پاسخ داد: عفت مهمتر از حجاب است و شما در خانه و در بعضی از جاهای دیگر که خود تشخیص می دهید باید سقف حجاب را رعایت کنید ولی داشتن عفت در این زمینه مهمتر است و جلب توجه کردن پوشش مشکی ضرری بر عفاف و حجاب فرد نمی زند زیرا نامحرم با دیدن پوشش مشکی به هدفی نمی رسد.

خانم غالبی در ادامه افزود: آیا تمایل همسر به پوشش نا مناسب ، توجیه مناسبی برای این نوع پوشش می باشد؟

منصوره قیاسی درباره این مطلب که تمایل همسر به پوشش نامناسب آیا توجیه مناسبی برای این نوع پوشش است بیان کرد: این از سوالاتی است که مردم زیاد با آن درگیرند از جمله اینکه می گویند: همسرم اجازه نمی دهد و...درپاسخ باید گفت هرگز به کسی گفته نشده که در مقابل همسرت نهایت پوشش را رعایت کن، ولی اگر شوهری از همسرش بخواهد که در برابر نامحرم و در بیرون از منزل عفت و حیا و پوشش را رعایت نکند این مرد غیرت ندارد

وی در ادامه افزود: خانم ها در محیط زنانه می توانند پوشش رنگی داشته باشند و با هم جنس خود راحت مسائل را بیان کنند اما در مقابل نامحرم باید تمام این موارد را رعایت کنند.

بررسی سیر حجاب طلاب از ابتدای انقلاب تا کنون از جمله برنامه هایی بود که در قالب یک نمایش به اجرا گذاشته شد و مورد تحلیل خانم قیاسی قرار گرفت.