سمنان همکاری با نهاد کتابخانه اداره ارشاد شهرستان گرمسار در راستای شرکت طلاب در جشنواره کتابخوانی رضوی

شناسه خبر : 77025

1398/02/25

تعداد بازدید : 22

سمنان همکاری با نهاد کتابخانه اداره ارشاد شهرستان گرمسار در راستای شرکت طلاب در جشنواره کتابخوانی رضوی
با همکاری واحد کتابخانه مدرسه فاطمیه گرمسار نشستی به منظورمعرفی جشنواره کتابخوانی رضوی باحضور نماینده کتابخانه اداره ارشاد شهرستان گرمسار برگزار شد .

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه فاطمیه گرمسار در تاریخ 98.2.25روز چهارشنبه با حضور نماینده کتابخانه اداره ارشاد شهرستان گرمسار وبه همت کتابدار مدرسه خانم قندالی ،نشستی به منظور اهداف جشنواره کتابخوانی رضوی ونحوه شرکت طلاب در ان برگزار شد .در این نشست صمیمانه خانم معصومی ضمن معرفی کتابهای مسابقه به بیان شیوه های مختلف برای شرکت علاقمندان در مسابقه پرداخت .