کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری نشست

کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری نشست

شناسه خبر : 77023

1398/02/25

تعداد بازدید : 26

کرمانشاه- خبر مدارس- کنگاور- برگزاری نشست
نشست پژوهشی با عنوان منبع یابی ترجمه مفاهیم قرآن در مدرسه علمیه الزهراء(س) کنگاور برگزار گردید.

این جلسه توسط خانم حقیقی در کتابخانه مدرسه برای آشنای بیشتر طلبه ها با کتابهای مرتبط ترجمه مفاهیم برگزار شد. وی در توضیحات خود اسلوب های چندگانه ای را برای ترجمه قرآن بیان کردند از جمله: (صرف، نحو، لغات، شعر و..)برای هر کدام از این اسلوب ها منابعی را مطرح کردند که به طور اختصار شامل: کتاب مغنی الادیب، نحو شرتونی، لسان العرب، تاج العروس و.. است

خانم حقیقی معتقد بودند که یک ترجمه مفاهیم خوب باید روان، از کلمات پرکاربرد و رایج، روشن، موجز باشد که انسان عادی از خواندن ترجمه لذت کافی را ببرد.

در آخر جلسه کتابهای مرتبط و کمکی برای ترجمه مفاهیم به طلبه هامعرفی کردند.