خوزستان - نشست و بازديد مدرسه علميه امام هادي (ع) شوشتر

شناسه خبر : 76806

1398/02/22

تعداد بازدید : 41

خوزستان - نشست و  بازديد مدرسه علميه امام هادي (ع) شوشتر
بازدید ازکتابخانه ی دانشکده علوم انسانی ( دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر ) و نیز نشست علمی – پژوهشی توسط ریاست دانشکده جناب آقای کیانی و معاونت پژوهش دانشکده با حضور 40 نفر از طلاب پژوهشگر و برخی از اساتید در تاریخ 15/2/98 برگزار گردید.

در زمینه تحقیقات و امور پژوهشی دانشکده و مخزن مراجع کتابخانه  سخنانی بیان فرمودند.