بازدید از کتابخانه

مرکزی بازدید از کتابخانه توسط مدرسه علمیه حضرت زهرا سلام الله سنجان

شناسه خبر : 76787

1398/02/21

تعداد بازدید : 31

مرکزی بازدید از کتابخانه توسط مدرسه علمیه حضرت زهرا سلام الله سنجان
گروهی از طلاب بویژه پژوهشگران مدرسه علمیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) سنجان از کتابخانه تخصصی آیت الله میرمهدی (زیدعزه) شهر اراک بازدید نمودند

گروهی از طلاب بویژه پژوهشگران  مدرسه علمیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) سنجان از کتابخانه تخصصی آیت الله میرمهدی (زیدعزه) شهر اراک بازدید نمودند؛ فعالیت های انجام شده در این بازید عبارتند از:
1. آشنایی طلاب با وجود کتابخانه تخصصی حوزوی در شهر
2. آشنایی طلاب با کتب تخصصی
3. معرفی موضوعات کتب تاریخی، روایی، تفاسیر و ... توسط آیت الله میرمهدی (زیدعزه)
4. آشنایی با نحوه عضویت کتابخانه و ساعات استفاده از کتب
5. معرفی کتاب تاریخ یعقوبی توسط یکی از طلاب
6. هم اندیشی جمعی از طلاب پیرامون انتخاب موضوع تحقیق گروهی با حضور استاد روش تحقیق سرکار خانم راستین فر