سمنان دفاع پایان نامه موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود

شناسه خبر : 76626

1398/02/18

تعداد بازدید : 88

سمنان دفاع پایان نامه موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم "زینب رستمی" با موضوع"ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه درباره حق حيات غير مسلمان" با راهنمایی "حجه الاسلام والمسلمین غلامرضا عبدلی" و داوری "حجه الاسلام والمسلمین غلامحسین مهدوی نژاد" در مؤسسه آموزش عالی امام جعفر صادق علیه السلام شاهرود برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام جعفر صادق"علیه السلام" معاون پژوهش مدرسه ،انسیه گلپایگانی خبر داد :جلسه دفاعیه پایان نامه خانم "زینب رستمی" با موضوع"ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه درباره حق حيات غير مسلمان" با راهنمایی "حجه الاسلام والمسلمین غلامرضا عبدلی" و داوری "حجه الاسلام والمسلمین غلامحسین مهدوی نژاد" در تاریخ15/02/1398 ساعت 9 در مؤسسه شاهرود و با حضور جمعی از طلاب این مرکز برگزار گردید.

زینب رسمی محقق پایان نامه گفت :بيشتر فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني بجز حنفيه، معتقدند مسلمان در مقابل كافر قصاص نميشود، در مقابل، كافر براي جنايت بر مسلمان قصاص ميشود. اين موضوع كه به نوعي تبعيض ميان افراد براساس مذهب را تداعي ميكند، از ضروريات فقه شيعي شمرده ميشود