خوزستان - ميزگرد موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز

شناسه خبر : 76574

1398/02/17

تعداد بازدید : 33

خوزستان - ميزگرد موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز
میزگرد علمی با موضوع : "نشاط و شادی و رابطه آن با ایمان" و با حضور، استاد مدعو: جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهدار و مخاطبین :طلاب موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا (سلام الله علیها) ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي در موسسه ی آموزش عالی حوزوی الزهراء(س) در زمان : سه شنبه 97/12/21 برگزار گرديد. طلاب ارائه دهنده ی بحث: سرکار خانم خدیجه فاضلی و سرکار خانم منیره السادات حسینی دانشجویان ارائه دهنده بحث : سرکار خانم مبینا باقری و سرکار خانم سمیرا حیدری

 گزارش برنامه:

درابتدای بحث استاد مقدمه ای  بیان فرمودند و درادامه طلاب ودانشجویان به ارائه ی مطالب خود پرداختند و سپس بحث با سوالات طلاب وجمع بندی استاد به پایان رسید که مشروح آن در ذیل بیان شده است.

مقدمه استاد بهدار:

تعریف معنا ومفهوم شادی و سرور -1

الف :احساس خوشی یا داشتن خوشی هایی که همراه با هیچ دردی نباشد .

ب:شهید مطهری شادی ونشاط را احساس خوش ولذت بخشی دانسته اند که مبتنی بر علم باشد  .

ج:تعریف دیگری که بیان شده احساس مثبت،خوش ورضایت انسان درزندگی میباشد .

2- نیاز واهمیت شادی درزندگی یک نیاز واقعی  است این نیاز مشترک همه ی انسان ها ست و همان گونه که انسان برای ادامه ی حیات به آب وغذا نیاز دارد به نشاط وشادی نیز نیاز دارد چون این نیاز یک نیاز بنیادی در فطرت و سرشت انسان است و بدون آن دچار افسردگی و خمودگی در زندگی میشود. انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و سلامت هردو در گرو میزان شادی و نشاط در زندگی است .

3- چه چیزی نشاط آفرین و نشاط بخش است ؛درواقع سوال اینجاست من دنبال کدام شادی ونشاط بروم تا به ناراحتی وافسردگی ختم نشود  

ما دینی داریم که مدعی است در همه ی بخشها ی مربوط به بشر برنامه  و نسخه دارد. حال نیاز به شادی ونشاط که همه بشر به آن اعتقاد دارد،اسلام ،دین ،وایمان دینی چه برنامه ایی برای آن دارد ؟آیا برگزاری بعضی از شعائر دینی مثل عزاداری با نشاط در تعارض نیست؟آیا برخی از بایدها و نبایدهای دینی مثلا در بحث پوشش با نشاط وشادی در جامعه درتعارض نیست؟

سرکار خانم فاضلی :

برای روشن شدن بحث ابتدا مفهوم نشاط،ایمان،و انسان را بیان کرده تا به ارتباط بین این مفاهیم دست یابیم .درمبحث نشاط به طور خلاصه و تجمیع نظرات به (رضایت اززندگی )رسیدیم،دربررسی مفهوم انسان هم به برخی ویژگی های انسان دررابطه با نشاط اشاره شد.درادامه ایمان و متعلقات آن نیزمورد بحث قرارگرفت و به این نتیجه منجرشدکه(تمامی فاکتورهای نشاط بطوردقیق ،جزء به جزء و واقعی وکارآمد در متعلقات ایمان نهاده شده وخداوند در مجموعه ایی بنام دین تمامی این امور را برای انسان جعل و وضع فرموده). مشکل باقی ماند درنتیجه ی عدم نشاط درجامعه ی اسلامی حداقل ،عملکردغلط،فهم غلط وانتقال غلط مفاهیم دینی جایگاه بسیارمهمی را داراست که دراین رابطه جای تامل وتفکر وجبران بسیارزیاد است.

 

سرکار خانم منیره سادات حسینی:

سرورحالت خوش ولذت بخشی است که ازعلم و اطلاع به اینکه یکی ازاهداف وآرزوها انجام خواهدیافت به انسان دست میدهد و غم واندوه حالت ناگوار و دردناکی است که ازاطلاع برانجام نشدن یکی ازهدفها وآرزوها به انسانها دست میدهد.

1.شاد زیستی ازضرورتهای زندگی انسان وخود سازی واصلاح جامعه از پیامدها ی آن است .

2.شادی هم بر روح و هم بر جسم انسان تاثیر نیک می گذارد.

شادی:

3.ارتباط داشتن باخدا اصلی ترین شرط رسیدن به نشاط علمی:

الف:درمشکلات به یک تکیه گاه محکم اعتماد میکند.

ب:عبادت کردن وارتباط باخدا یکی از اسباب نشاط است.

ج:توبه و استغفارامید وآرامش را برای روح به ارمغان دارد.

4.افزودن برتحمل و رضایت مندی از زندگی

5.مثبت نگری و شادمانی

6.درحال زندگی کردن ،گاهی فقط به گذشته نگاه می کنیم وحسرت دیروز رامی خوریم.

ا

جمع بندی استاد بهدار:

1. به روز کردن معارف دینی

2.تبیین نگاه ایجابی و مثبت اسلامی به مسئله ی نشاط

3.توضیح مناسب واژه هایی مانند نشاط ،شادی در اسلام

4.ارائه ی ما به ازای دینی و مثبت برای لذتهای منفی

5.بررسی شخصیت ها وافرادی که الگوی جوانان هستند وبه اصطلاح انسان های شادی هستند.

6.ایجاد اعتماد،اعتقاد ،وایمان و باور درست دینی که سرشار از شادی و زیبایی وآرامش به خدا باشد.

7.به دنبال لذتهای مناسب وعلی الدوام بودن نه لذتهای زودگذر وگناه آلود.

8.توجه به این نکته که جذب حداکثری خوب است ولی مهم تر از آن ارائه دین با کیفیت مناسب برای افراد ولو تعداد کم باشند.

و در آخر کلام امیر متقیان امام علی (ع):لذت مومن در ترک گناه وانجان ندادن آن است وغم اودر انجام گناه است .