خوزستان - مشاوره پايان نامه نويسي موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز

شناسه خبر : 76482

1398/02/15

تعداد بازدید : 42

خوزستان - مشاوره پايان نامه نويسي موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز
جلسه ی مشاوره ی پایان نامه با حضور استاد غبيشاوي در موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز برگزار گرديد.

عناوین مطرح شده:مشاوره دادن به طلاب مراجعه کننده ،دراین جلسات استاد محترم به طلاب پایان نامه نویسی که درنوشتن طرح نامه ی اجمالی وتفصیلی دچار اشکال بوده مشاوره دادند .