خوزستان - كارگاه موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز

شناسه خبر : 76481

1398/02/15

تعداد بازدید : 35

خوزستان - كارگاه موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز
کارگاه چهارم دوه ی مقاله نویسی با حضور استاد رادمهر در تاريخ 98/2/11 در موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز برگزار گرديد.

عناوین مطرح شده: در این جلسه به بررسی تکالیف محول شده به طلاب در جلسات قبل پرداخته شدوطلاب موضوعات وطرح های خودرا در کلاس ارائه دادند همچنین استادجزوه ایی با موضوع طراح نامه نویسی تهیه ودر اختیار طلاب قرارددند.